หน้าแรก Home Guest Book ทักทายเรา คู่มือเที่ยวเอง อย่างง่ายๆ เว็บบอร์ด Webboard เที่ยวไทย Local Trips เที่ยวเทศ Oversea Trips ท่องทะเล Sea Trips เรื่องน่ารู้ Knowledge คนบ้าหนัง คลิป วิดีโอ ถาม-ตอบ FAQ
ศูนย์รวมตั๋วโปรโมชั่น


บทความ (Article)

วิธีทำพาสปอร์ต

 ทำความรู้จัก กับ E-Passport

วิธีทำ  E-Passport

 คลิกดูรายละเอียดที่ลิงค์ ของกระทรวงต่างประเทศ ข้างล่างนี้

http://www.mfa.go.th/web/71.php หรือ http://www.consular.go.th/ ได้เลยครับ

หรือจะอ่านรายละเอียดต่อไปนี้ ก็ได้ครับ

ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทางใหม่


1. รับบัตรคิว

 

2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก(หากไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง) พร้อมเอกสารหลักฐานอื่น ๆที่จำเป็น อาทิ หากเปลี่ยนชื่อสกุล ต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ มาแสดง เพื่อตรวจสอบข้อมูล

- ข้อมูลชีวภาพ (วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้ายและนิ้วชี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า )

- แจ้งความประสงค์หากต้องการขอรับเล่มทางไปรษณีย์

 

3. ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (และค่าส่งไปรษณีย์ 35 บาทหากประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์) รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่ม      

 

ท่านจะได้รับหนังสือเดินทาง ดังนี้

• หากยื่นที่กรมการกงสุล หรือ สำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้าและบางนา) ผู้ร้องสามารถรับหนังสือเดินทางได้ 2 วันทำการไม่นับวันยื่นคำร้อง หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ

• กรณียื่นคำร้องที่สำนักงานสาขาในต่างจังหวัดและขอให้จัดส่งทางไปรษณีย์ผู้ร้อง (ในเขตเมือง) จะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 5 วันทำการ

• ในกรณีจำเป็น สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนหรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS)

 

สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง

 

กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ    

123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0-2981-7171-99 โทรสาร 0-2981-7256

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา   

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้บางนา อาคาร "บางนาฮอลล์"(ด้านข้างศูนย์การค้า) ชั้น B1

โทรศัพท์ 0-2383-8401-3  โทรสาร 0-2383-8398

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า   

อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์(ชั้นใต้ดิน) แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700

โทรศัพท์ 0-2446-8111-2 โทรสาร 0-2446-8118-9

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดขอนแก่น  

ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 0-4324-2707, 0-4324-3462, 0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม่  

ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 0-5389-1535-6 โทรสาร 0-5389-1534

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสงขลา  

ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จ.สงขลา 9000

โทรศัพท์ 0-7432-6510-1 โทรสาร 0-7432-6506

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี  

อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ 045-242313-4 โทรสาร 045-242301

E-mail : passport_ub@hotmail.com

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 077-274940, 077-274942-3 โทรสาร 077-274941

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดนครราชสีมา  

ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร 044-243-132, 044-243-124 โทรสาร 044-243-133

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุดรธานี  

ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี(ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทร 042-212827, 042-212-318 โทรสาร 042-222-810

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชัวคราว พิษณุโลก

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทร 055-258-131, 055-258-155, 055-258-173, 055-258-117

    

 

เราสามารถ สำรองคิว ทำพาสปอร์ตล่วงหน้า ได้ โดย คลิกที่นี่ ครับ

หลักเกณฑ์ระบบสำรองคิวล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตและทางโทรศัพท์

เพื่อยื่นคำร้องทำหนังสือเดินทาง

กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุลได้พัฒนาระบบสำรองคิวล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตและทางโทรศัพท์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านที่ประสงค์จะไปรับบริการทำหนังสือเดินทาง ณ กรมการกงสุล และสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ในกรุงเทพฯ

1.      การสำรองคิวล่วงหน้าเป็นบริการเสริมพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านที่ประสงค์จะยื่นคำร้องทำหนังสือเดินทาง โดยไม่ต้องเสียเวลารอคิว

2.      ท่านสามารถสำรองคิวได้ทางอินเทอร์เน็ตที่นี่ หรือที่เว็บไซท์ www.consular.go.th โดยเข้าไปที่ “สำรองคิวทำหนังสือเดินทาง” หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02-982-8786

3.      การสำรองคิวเปิดบริการเฉพาะผู้ต้องการทำหนังสือเดินทางธรรมดาที่กรมการกงสุล ถนนเจ้งวัฒนะเท่านั้น และอาจจะขยายให้เลือกประเภท และสถานที่อื่นๆได้ในอนาคต

4.      การสำรองคิวจะต้องทำล่วงหน้า 2 วันทำการ (ไม่นับวันที่ทำการสำรองคิว วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)  ก่อนวันที่ประสงค์จะไปทำหนังสือเดินทาง เช่น จะมาทำวันพฤหัสฯ ต้องสำรองคิวตั้งแต่วันจันทร์ และจะต้องไม่ทำล่วงหน้าเกินกว่า 10 วันทำการ

5.      ท่านสามารถเลือกช่วงเวลาสำรองคิวได้ 26 ช่วงเวลา ตั้งแต่เวลา 09.01 – 09.15 น จนถึง เวลา 15.15-15.30 น.

6.      ท่านต้องใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลักที่มีอายุใช้งานได้ และชื่อ-นามสกุลปัจจุบันในการสำรองคิว

7.      เมื่อสำรองคิวได้แล้ว ท่านจะได้รับหมายเลขยืนยันคิว เพื่อนำไปแจ้งที่จุดรับบัตรคิว ณ สำนักงานหนังสือเดินทางที่ท่านได้สำรองคิวไว้

8.      ท่านจะต้องไปถึงสำนักงานหนังสือเดินทางที่ได้สำรองคิวไว้ 10 นาทีล่วงหน้าก่อนช่วงเวลาที่ได้สำรองไว้ มิฉะนั้น จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ซึ่งท่านจะต้องไปเข้าคิวตามลำดับก่อนหลังในระบบคิวปกติ

9.      หากการสำรองคิวไม่สมบูรณ์ ท่านจะไม่มีสิทธิ์ได้คิวตามวันและเวลาที่ได้สำรองไว้

10.  ท่านไม่สามารถสำรองคิวครั้งละมากกว่า 1 คิวได้  การสำรองคิวใหม่จะทำได้เมื่อท่านยกเลิกคิวของท่านที่มีอยู่ก่อนแล้วเท่านั้น

11.  กองหนังสือเดินทางจะใช้ข้อมูลการสำรองคิวที่ปรากฎในฐานข้อมูลกองฯ ในการอนุญาตให้มีการใช้คิว ณ สำนักงานฯ ตามวันและเวลาที่ได้สำรองไว้เท่านั้น  หากฐานข้อมูลกองฯ ไม่ปรากฎข้อมูลการสำรองคิวของท่าน  ท่านจะไม่มีสิทธิ์ในการใช้คิว  ในกรณีเช่นนี้ ท่านสามารถไปเข้าคิวตามลำดับก่อนหลังในระบบคิวปกติ ณ สำนักงานหนังสือเดินทางทุกแห่งได้

12.  กองหนังสือเดินทางขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองคิว หากพบว่า มีการใช้เลขประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง และชื่อ-นามสกุลไม่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันตามข้อมูลทะเบียนราษฎร

13.  ระบบสำรองคิวล่วงหน้าจะไม่ทำให้ท่านที่เข้าคิวในระบบคิวปกติ ต้องเสียเวลารอคิวนานขึ้น เพราะมีการจัดแยกช่องบริการสำหรับท่านที่ใช้ระบบสำรองคิวล่วงหน้า และระบบคิวปกติ เพื่อให้สามารถให้บริการในทั้งสองส่วนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

 

 
 
หน้าหลักบทความ (Article)>>    กลับหมวดคู่มือเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยตนเอง>>


view(488323)